Streda, 16. decembra 2009
 
14:00 Čo po skončení štúdia na Slovensku i v zahraničí (panelová diskusia) C
Ján Bábeľa (VÚB), Miro Helbich (Caldera) Andrej Lúčny (MicroStep-MIS), Daniel Nagaj (SAV), Jana Szolgayová (International Institute of Applied Systems Laxenburg),


Štvrtok, 17. decembra 2009
 
Ekonomická a finančná matematika C
Chair: prof. Pavel Brunovský 
9:30-10:00   Takmer-optimálne riešenie stochastického a dynamického problému využívania vzácnych zdrojov
Peter Jacko, Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao, Španielsko
 
10:00-10:30   Metódy network revenue managementu a aplikácia dekompozičnej metódy v dynamickom programovaní
Alexander Erdélyi, School of Operations Research and Information Engineering, Cornell University, Ithaca, USA
 
 
10:30-11:00 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika C
Chair: Richard Kollár 
11:00-11:30   Numerická aproximácia modelu s difúznym rozhraním pre tečenie nestlačiteľných tekutín
Ľubomír Baňas, Department of Mathematics, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK
 
11:30-12:00   Viacškálové stochastické modelovanie génovej regulácie za pomoci singulárnych perturbačných metód
Pavol Bokes, Centre for Mathematical Medicine and Biology, University of Nottingham, UK
 
12:00-12:30   Mikroštruktúra v materiáloch ako dôsledok minimalizácie energie
Peter Bella, Courant Institute, New York University, USA
 


Piatok, 18. decembra 2009
 
Fyzika C
Chair: doc. Martin Mojžiš 
10:00-10:30   Aké ťažké je hľadať základné stavy kvantových fyzikálnych systémov?
Daniel Nagaj, Research Center for Quantum Information, Slovenská akadémia vied
 
10:30-11:00   Trojrozmerné skladačky – riešenie štruktúry materiálov z párovej distribučnej funkcie
Pavol Juhás, Columbia University
 
 
11:00-11:30 Prestávka, občerstvenie
 
Informatika I C
Chair: doc. Igor Farkaš 
12:30-13:00   Rozpoznávanie tvárí náhodnými prechádzkami po grafoch
Michal Vaľko, Dept. of Computer Science, University of Pittsburgh
 
13:00-13:30   Cielená kvantifikácia proteínov a výber najlepšie podmienenej podmatice
Rastislav Šrámek, Dept. of Computer Science, ETH Zürich
 
 
13:30-13:45 Prestávka, občerstvenie
 
Informatika II C
Chair: prof. Branislav Rovan 
13:45-14:15   Modelovanie ako uhoľný kameň informatiky
Martin Králik, ReSystems Praha
 
14:15-14:45   Čiastočná automatizácia tvorby podnikových integračných riešení
Pavol Mederly, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave