TAM 2002: Týždeň absolventov matfyzu

Minikonferencia pre súčasných a bývalých študentov a učiteľov matfyzu

Týždeň absolventov matfyzu (TAM) je malá konferencia, na ktorej absolventi FMFI UK predstavia svoj výskum. Prednášky budú na úrovni zrozumiteľnej študentom. Konferencia teda poskytne študentom všetkých vedeckých odborov Fakulty prehľad možností, ktoré majú po skončení štúdia. V programe je aj beseda o možnostiach postgraduálneho štúdia a vedeckej práce doma i v zahraničí. Učiteľom Fakulty konferencia ponúka pohľad na prácu a odborné výsledky ich bývalých študentov.

Dátum konania: 16.-19. decembra 2002
Miesto konania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, miestnosť F1-326
Registrácia: nie je potrebná
Kontakt: tam@element.math.uwaterloo.ca


[ Podrobný program ] [ Abstrakty - matematika ] [ Abstrakty - fyzika ] [ Abstrakty - informatika] [ Organizátori ]


Predbežný program

 
Pondelok, 16. decembra 2002
12:30-13:10Matematika I.
13:10-13:20Slávnostné otvorenie
13:20-14:40Matematika I. - pokračovanie
14:40Prestávka, občerstvenie
15:00-17:00Matematika II.
 
Utorok, 17. decembra 2002
11:00-12 30Možnosti štúdia a vedeckej práce
na Slovensku a v zahraničí (diskusia)
13:20-14:40Informatika I.
14:40Prestávka, občerstvenie
15:00-17:00Fyzika I.
 
Streda, 18. decembra 2002
13:20-14:40Informatika II.
14:40Prestávka, občerstvenie
15:00-17:00Matematika III.
 
Štvrtok, 19. decembra 2002
13:20-14:40Fyzika II.
14:40Prestávka, občerstvenie
15:00-17:00Fyzika III.


Garanti akcie

Matematická sekcia:
Prof. Pavol Brunovský, Univerzita Komenského Bratislava
Doc. Pavol Zlatoš, Univerzita Komenského Bratislava
Richard Kollár, University of Maryland
Martin Niepel, Princeton University

Fyzikálna sekcia:
Prof. Ján Pišút, Univerzita Komenského Bratislava
Boris Tomášik, CERN

Informatická sekcia:
Prof. Branislav Rovan, Univerzita Komenského Bratislava
Bronislava Brejová, University of Waterloo
Rasťo Kráľovič, Univerzita Komenského Bratislava
Tomáš Vinař, University of Waterloo