Týždeň absolventov matfyzu TAM 2006

4. ročník minikonferencie absolventov a priateľov matfyzu

Predchádzajúce ročníky: 2002 | 2003 | 2004

Týždeň absolventov matfyzu (TAM) je malá konferencia, na ktorej absolventi a priatelia FMFI UK predstavia svoj výskum. Prednášky budú na úrovni zrozumiteľnej študentom. Konferencia teda poskytne študentom všetkých vedeckých odborov Fakulty prehľad možností, ktoré majú po skončení štúdia. Učiteľom Fakulty konferencia ponúka pohľad na prácu a odborné výsledky ich bývalých študentov.

Dátum konania: 18.-19. decembra 2006
Miesto konania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Registrácia: nie je potrebná
Kontakt: tam@monod.uwaterloo.ca


[ Podrobný program ] [ Abstrakty - matematika ] [ Abstrakty - fyzika ] [ Abstrakty - informatika] [ Organizátori ]


Predbežný program

 
Pondelok, 18. decembra 2006
10:00-11:00 Fyzika I.   F1-326
14:00-15:30 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia)   C
 
Utorok, 19. decembra 2006
9:30-11:00 Informatika I.: Strojové učenie a world-wide web   F1-326
11:00-11:15 Prestávka, občerstvenie  
11:15-12:45 Matematika I   F1-326
12:15-12:30 Prestávka, občerstvenie  
12:30-13:30 Matematika II   F1-326
14:00-15:30 Informatika II: Biologicke a medicinske aplikacie   F1-326
15:30-15:45 Prestávka, občerstvenie  
15:45-16:45 Informatika III: Teoreticka informatika   F1-326
16:45-17:00 Prestávka, občerstvenie  
17:00-18:00 Fyzika II   F1-326


Garanti akcie

Matematická sekcia:
Prof. Pavol Brunovský, Univerzita Komenského Bratislava
Richard Kollár, University of Michigan
Martin Niepel, McMaster University

Fyzikálna sekcia:
Martin Mojžiš, Univerzita Komenského Bratislava
Daniel Nagaj, M.I.T.

Informatická sekcia:
Prof. Branislav Rovan, Univerzita Komenského Bratislava
Tomáš Vinař, Cornell University
Bronislava Brejová, Cornell University
Pavol Černý, University of Pennsylvania