TAM 2003: Týždeň absolventov matfyzu

2. ročník minikonferencie pre súčasných a bývalých študentov a učiteľov matfyzu

Predchádzajúci ročník: [ TAM 2002 ]

Týždeň absolventov matfyzu (TAM) je malá konferencia, na ktorej absolventi FMFI UK predstavia svoj výskum. Prednášky budú na úrovni zrozumiteľnej študentom. Konferencia teda poskytne študentom všetkých vedeckých odborov Fakulty prehľad možností, ktoré majú po skončení štúdia. Učiteľom Fakulty konferencia ponúka pohľad na prácu a odborné výsledky ich bývalých študentov.

Dátum konania: 15.-19. decembra 2003
Miesto konania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Registrácia: nie je potrebná
Kontakt: tam@element.math.uwaterloo.ca

Virtuálny prenos: NOVINKA!!!
TAM môžete sledovať aj cez internet pomocou videokonferencingu.


[ Podrobný program ] [ Abstrakty - matematika ] [ Abstrakty - fyzika ] [ Abstrakty - informatika] [ Organizátori ]


Predbežný program

 
Pondelok, 15. decembra 2003
16:40-17:00 Slávnostné otvorenie TAM 2003 F1
17:00-18:00 Matfyzák medzi ekonómami alebo výhody logického myslenia F1
 
Utorok, 16. decembra 2003
15:00-16:30 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia) F1
16:30-17:00 Prestávka, občerstvenie
17:00-18:00 Superstruny - teória všetkého? F1
 
Streda, 17. decembra 2003
13:20-14:40 Fyzika I. F1-326
14:40-15:00 Prestávka, občerstvenie
15:00-16:20 Fyzika II. F1-326
16:20-17:00 Prestávka, občerstvenie
17:00-18:00 "Schmutzphysik", alebo lesk a bieda tuhých látok. F1
 
Štvrtok, 18. decembra 2003
13:20-14:40 Fyzika III. F1-326
14:40-15:00 Prestávka, občerstvenie
15:00-16:20 Fyzika IV. F1-326
16:20-17:00 Prestávka, občerstvenie
17:00-18:00 Otázniky teórie aproximácie: na rozhraní teoretickej a aplikovanej matematiky F2
 
Piatok, 19. decembra 2003
10:00-12:00 Informatika F1-326
12:40-14:40 Matematika I. F1-326
14:40-15:00 Prestávka, občerstvenie
15:00-16:20 Matematika II. F1-326


Garanti akcie

Matematická sekcia:
Prof. Pavol Brunovský, Univerzita Komenského Bratislava
Doc. Pavol Zlatoš, Univerzita Komenského Bratislava
Richard Kollár, University of Maryland
Martin Niepel, Princeton University

Fyzikálna sekcia:
Martin Mojžiš, Univerzita Komenského Bratislava
Boris Tomášik, Niels Bohr Institute, Kodaň
Miro Helbich, DESY

Informatická sekcia:
Prof. Branislav Rovan, Univerzita Komenského Bratislava
Rasťo Kráľovič, Univerzita Komenského Bratislava
Tomáš Vinař, University of Waterloo


Linky

Postgraduálne štúdium v USA