Týždeň absolventov matfyzu TAM 2008

6. ročník minikonferencie absolventov a priateľov matfyzu

Predchádzajúce ročníky: 2002 | 2003 | 2004 | 2006

Týždeň absolventov matfyzu (TAM) je malá konferencia, na ktorej absolventi a priatelia FMFI UK predstavia svoj výskum. Prednášky budú na úrovni zrozumiteľnej študentom. Konferencia teda poskytne študentom všetkých vedeckých odborov Fakulty prehľad možností, ktoré majú po skončení štúdia. Učiteľom Fakulty konferencia ponúka pohľad na prácu a odborné výsledky ich bývalých študentov.

Dátum konania: 19. decembra 2008
Miesto konania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Registrácia: nie je potrebná


[ Podrobný program ] [ Abstrakty - matematika ] [ Abstrakty - fyzika ] [ Abstrakty - informatika] [ Organizátori ]


Program

 
Piatok, 19. decembra 2008
9:30-10:30 Matematika I.   poslucháreň C
10:30-10:45 Prestávka, občerstvenie  
10:45-11:15 Matematika II.   poslucháreň C
11:15-12:15 Informatika I.   poslucháreň C
12:15-12:30 Prestávka, občerstvenie  
12:30-14:00 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia)   poslucháreň C
14:00-15:00 Informatika II.   poslucháreň C
15:00-15:30 Fyzika I.   poslucháreň C
15:30-15:45 Prestávka, občerstvenie  
15:45-16:45 Fyzika II.   poslucháreň C


Garanti akcie

Matematická sekcia:
Prof. Pavol Brunovský, Univerzita Komenského v Bratislave
Richard Kollár, University of Michigan
Martin Niepel, Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálna sekcia:
Matúš Medo, University of Fribourg
Daniel Nagaj, Slovenská akadémia vied
Martin Mojžiš, Univerzita Komenského v Bratislave

Informatická sekcia:
Prof. Branislav Rovan, Univerzita Komenského v Bratislave
Rasťo Královič, Univerzita Komenského v Bratislave
Bronislava Brejová, Cornell University
Pavol Černý, University of Pennsylvania
Tomáš Vinař, Cornell University