6. ročník minikonferencie absolventov a priateľov matfyzu

Týždeň absolventov matfyzu (TAM) je malá konferencia, na ktorej absolventi a priatelia FMFI UK predstavia svoj výskum. Prednášky budú na úrovni zrozumiteľnej študentom. Konferencia teda poskytne študentom všetkých vedeckých odborov fakulty prehľad možností, ktoré majú po skončení štúdia. Učiteľom fakulty konferencia ponúka pohľad na prácu a odborné výsledky ich bývalých študentov.

Novinka! Ak sa nemôžete prednášok zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos na adrese http://vksun.evo.upjs.sk/ramgen/broadcast/tam.rm. Začneme vysielať vždy cca 5 minút pred prednáškou.

Dátum konania: 16.-18. decembra 2009
Miesto konania: poslucháreň C, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

 
Streda, 16. decembra 2009
14:00 Čo po skončení štúdia na Slovensku i v zahraničí (panelová diskusia)   C
 
Štvrtok, 17. decembra 2009
9:30-10:30 Ekonomická a finančná matematika   C
10:30-11:00 Prestávka, občerstvenie  
11:00-12:30 Matematika   C
 
Piatok, 18. decembra 2009
10:00-11:00 Fyzika   C
11:00-11:30 Prestávka, občerstvenie  
12:30-13:30 Informatika I   C
13:30-13:45 Prestávka, občerstvenie  
13:45-14:45 Informatika II   C


Garanti akcie

Matematická sekcia:
Prof. Pavol Brunovský, Univerzita Komenského v Bratislave
Richard Kollár, Univerzita Komenského v Bratislave
Katarína Boďová, Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Niepel, Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálna sekcia:
Daniel Nagaj, Slovenská akadémia vied
Martin Plesch, Slovenská akadémia vied

Informatická sekcia:
Prof. Branislav Rovan, Univerzita Komenského v Bratislave
Rasťo Královič, Univerzita Komenského v Bratislave
Bronislava Brejová, Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Vinař, Univerzita Komenského v Bratislave