TAM 2008: Týždeň absolventov matfyzu

Program


Piatok, 19. decembra 2008

 
Matematika I. poslucháreň C
Chair: prof. Pavel Brunovský 
9:30-10:30   Generalized Power Method for Sparse Principal Component Analysis
Peter Richtárik, University Louvain, Belgicko
 
10:00-10:30   Oscilácie indukované náhodným šumom
Katarína Boďová, University of Michigan, USA
 
 
10:30-10:45 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika II. poslucháreň C
10:45-11:15   Statistical simulation nanoscale devices
Urban Kováč, University of Glasgow, V. Británia
 
 
Informatika I. poslucháreň C
Chair: doc. Ján Šefránek 
11:15-11:45   Programovanie kognitívnych agentov
Peter Novák, Clausthal U. of Technology, Nemecko
 
11:45-12:15   Riešenie minimálnych problémov v počítačovom videní
Zuzana Kúkelová, ČVUT, Praha
 
 
12:15-12:30 Prestávka, občerstvenie
 
12:30-14:00 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia) poslucháreň C
Richard Kollár, Universitu of Michigan, Katarína Boďová, University of Michigan, Tomáš Vinař, Cornell University, Peter Staňo, SAV
 
Informatika II. poslucháreň C
Chair: prof. Branislav Rovan 
14:00-14:30   Senzorové siete: umiestnenie senzorov pomocou interferencie rádiových vĺn.
Branislav Kusý, Stanford University, USA
 
14:30-15:00   Triedy zložitosti konečných automatov
Richard Královič, ETH Zurich, Švajčiarsko
 
 
Fyzika I. poslucháreň C
Chair: doc. Martin Mojžiš 
15:00-15:30   Učinné prierezy pre elektrón-molekulové zrážky
Juraj Fedor, University of Fribourg, Švajčiarsko
 
 
15:30-15:45 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika II. poslucháreň C
15:45-16:15   Poruchová QCD, LHC, kt-faktorizácia a Monte Carlo
Michal Deák, DESY, Nemecko
 
16:15-16:45   Výskum materiálov pomocou DFT: dva príklady - katalytické povrchy a silno korelované elektrónové systémy
Roman Kováčik, Trinity College, Írsko