TAM 2003: Týždeň absolventov matfyzu

Program


Pondelok, 15. decembra 2003

 
16:40-17:00 Slávnostné otvorenie TAM 2003 F1
 
Plenárna prednáška I. F1
Chair: Prof. Pavol Brunovský
17:00-18:00   Matfyzák medzi ekonómami alebo výhody logického myslenia
Ľudovít Ódor, Ministerstvo financií SR
 


Utorok, 16. decembra 2003

 
15:00-16:30 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia) F1
 
16:30-17:00 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška II. F1
Chair: Doc. Martin Mojžiš
17:00-18:00   Superstruny - teória všetkého?
Peter Langfelder, University of Waterloo, Kanada
 


Streda, 17. decembra 2003

 
Fyzika I. F1-326
Chair: Doc. Vladimír Černý
13:20-14:00   Produkcia vektorových mezónov v ep zrážkach pri vysokých energiách
Miroslav Helbich, Columbia University, New York, USA / DESY Nemecko
 
14:00-14:40   Stavba a prevádzka Gap-TPC v experimente NA49
Michal Kreps, Univerzita Komenského, Bratislava
 
 
14:40-15:00 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika II. F1-326
Chair: Doc. Vladimír Černý
15:00-15:40   Triggerovanie na HERA
Juraj Braciník, Max-Planck-Institute fuer Physik, Nemecko / DESY Nemecko
 
15:40-16:20   Analýza lokálnej štruktúry pomocou párových distribučných funkcií
Pavol Juhás, Michigan State University, USA
 
 
16:20-17:00 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška III. F1
Chair: Doc. Martin Mojžiš
17:00-18:00   "Schmutzphysik", alebo lesk a bieda tuhých látok.
Marcel Franz, University of British Columbia, Kanada
 


Štvrtok, 18. decembra 2003

 
Fyzika III. F1-326
Chair: Miroslav Helbich
13:20-14:00   Skúmanie mechanických vlastností materiálov pomocou počítačového modelovania - pohyblivosť dislokácií v TiAl
Radoslav Pořízek, University of Pennsylvania, USA
 
14:00-14:40   O spinoch, frustrácii a diablových schodoch
Andrej Gendiar, Kobe University, Japonsko
 
 
14:40-15:00 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika IV. F1-326
Chair: Miroslav Helbich
15:00-15:40   Asymetrická jadrová hmota v relativistickom prístupe stredného poľa s hyperónmi a vektorovými cross-interakciami
Juraj Kotulič-Bunta, Slovenská akadémia vied
 
15:40-16:20   Objavíme supersymetriu vďaka narušeniu vône?
Tomáš Blažek, University of Southampton, Veľká Británia
 
 
16:20-17:00 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška IV. F2
Chair: Andrej Ferko
17:00-18:00   Otázniky teórie aproximácie: na rozhraní teoretickej a aplikovanej matematiky
Marián Neamtu, Vanderbilt University, USA
 


Piatok, 19. decembra 2003

 
Informatika F1-326
Chair: Prof. Branislav Rovan
10:00-10:40   Vyrovnávanie zaťaženia v distribučných výpočtoch
Rastislav Kráľovič, Univerzita Komenského, Bratislava
 
10:40-11:20   The Enigma of the Sphinx
Ján Cíger, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švajčiarsko
 
11:20-12:00   3D grafika v praxi
Dušan Bezák, aSc Bratislava
 
 
Matematika I. F1-326
Chair: Doc. Pavol Zlatoš
12:40-13:20   Zovšeobecnená hypotéza kontinua a jej porušenie pomocou metódy forcingu
Tomáš Futáš, Universitat Wien, Rakúsko
 
13:20-14:00   Topológia vysokorozmerných variet
Tibor Macko, Max Planck Institute fuer Mathematik, Bonn, Nemecko
 
14:00-14:40   Vrcholovo tranzitívne grafy a 2-tranzitívne grupy I: Injektívne zobrazenia
Martin Mačaj, Univerzita Komenského, Bratislava
 
 
14:40-15:00 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika II. F1-326
Chair: Prof. Pavol Brunovský
15:00-15:40   Modely prúdenia krvy v cievach
Anna Zaušková, Univerzita Komenského, Bratislava
 
15:40-16:20   Stone-Weierstrassova veta a jej dôsledky
Marcel Polakovič, Slovenská technická univerzita, Bratislava