TAM 2006: Týždeň absolventov matfyzu

Program


Pondelok, 18. decembra 2006

 
Fyzika I. F1-326
10:00-10:30   Podivné signály kvarkovo gluonóvej plazmy
Boris Tomášik, UMB Banská Bystrica
 
10:30-11:00   Kvantova kryptografia
Martin Plesch, RCQI
 
 
14:00-15:30 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia) C


Utorok, 19. decembra 2006

 
Informatika I.: Strojové učenie a world-wide web F1-326
9:30-10:00   Technológie sémantického webu v malých organizáciách
Michal Laclavik, Slovenská akadémia vied
 
10:00-10:30   Aproximácia hodnotovej funkcie pre Markovovské rozhodovacie procesy
Marek Petrík, University of Massachusets Amherst
 
10:30-11:00   Koľko energie spotrebujú webovské aplikácie?
Peter Bodík, University of California, Berkeley
 
 
11:00-11:15 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika I F1-326
11:15-11:45   Diskretne symplekticke systemy a kvadraticke funkcionaly
Viera Ruzickova, FSI VUT Brno
 
11:45-12:15   Optimalna kontrola biofilmov
Barbara Szomolay, Mathematical Biosciences Institute, Ohio State University
 
 
12:15-12:30 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika II F1-326
12:30-13:00   Struktury sposobene nehomogennym oscilatorickym prostredim
Richard Kollar, University of Michigan
 
13:00-13:30   O úrokových mierach
Beáta Stehlíková, Univerzita Komenského
 
 
Informatika II: Biologicke a medicinske aplikacie F1-326
14:00-14:30   Nove trendy v elektroencefalografii
Roman Rosipal, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence
 
14:30-15:00   Stochasticke modelovanie konformacnych zmien v proteinoch
Peter Majek, Cornell University
 
15:00-15:30   O hladani genov
Brona Brejova, Cornell University
 
 
15:30-15:45 Prestávka, občerstvenie
 
Informatika III: Teoreticka informatika F1-326
15:45-16:15   O komunikacii medzi paralelnymi procesmi
Tomas Plachetka, Univerzita Komenskeho
 
16:15-16:45   Automaticka verifikacia bezpecnosti programov a protokolov
Pavol Cerny, University of Pennsylvania
 
 
16:45-17:00 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika II F1-326
17:00-17:30   Kvantova komunikacia a rozlisovanie medzi kvantovymi stavmi
Mario Ziman, RCQI
 
17:30-18:00   Vyšetrovanie elektrických osí supravodivých urýchľovacích rezonátorov TESLA
Anton Labanc, DESY Hamburg