TAM 2004: Týždeň absolventov matfyzu

Program


Pondelok, 13. decembra 2004

 
Matematika I.: Ekonomická a finančná matematika F1-326
Chair: Doc. Margaréta Halická
13:40-14:20   Testovanie nelineárnych závislostí v ekonometrických modeloch
Ľuboš Briatka, CERGE, Praha
 
14:20-15:00   Data Envelopment Analysis: Indonesian Ricefarms efficiency
František Brázdik, CERGE, Praha
 
 
15:00-15:20 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika II.: Ekonomická a finančná matematika F1-326
Chair: Doc. Margaréta Halická
15:20-16:00   Calibration of Interest Rate Models: Transition Market Case
Martin Vojtek, CERGE, Praha
 
16:00-16:40   Využitie matematických (a štatistických a programátorských) metód v ekonómii
Martin Šuster, NBS, Bratislava
 
 
16:40-16:50 Prestávka, občerstvenie
 
16:50-17:00 Slávnostné otvorenie TAM 2004 F1
 
Plenárna prednáška F1
Chair: Doc. Ján Boďa
17:00-18:00   The Impact of Taxation on Executive Compensation
Peter Katuščák, CERGE, Praha
 
 
18:30-20:00 Neformálna beseda s absolventami pôsobiacimi v oblasti EFM TBA
Ľuboš Briatka (CERGE), František Brázdik (CERGE), Peter Katuščák (CERGE, University of Michigan), Martin Šuster (CEU Budapešť, University of Maryland, NBS), Martin Vojtek (CERGE)


Utorok, 14. decembra 2004

 
13:40-15:00 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia) F1-326
Mária Alexová (CERGE, VÚB), Ivona Bezáková (University of Chicago), Pavol Juhás (University of Pennsylvania, Michigan State University), Rastislav Kráľovič (FMFI UK), Pavel Petrovič (NTNU Trondheim)
 
15:00-15:20 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika I F1-326
Chair: prof. Jozef Masarik
15:20-16:00   Hydromagnetické dynamá
Ján Šimkanin, Geophysical Institute, Acad. of Sciences, ČR
 
16:00-16:40   Fenomenológia nových silných rezonancií na budúcom e+e-urýchľovači
Ivan Melo, Katedra fyziky, Žilinská univerzita
 


Streda, 15. decembra 2004

 
Informatika I.: Teoretická informatika F1-326
Chair: prof. Branislav Rovan 
10:00-10:40   Aproximácia permanentu v čase O*(n^7)
Ivona Bezáková, University of Chicago, USA
 
10:40-11:20   Locally testable cyclic codes
Daniel Štefankovič, University of Chicago, USA
 
 
Fyzika II. F1-326
Chair: Doc. Martin Mojžiš 
13:40-14:20   Aktuálne otázky súčasnej jadrovej fyziky
Martin Veselský, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
 
14:20-15:00   DANSE - vývoj softvérovej infraštruktúry pre analýzu neutrónovej difrakcie
Pavol Juhás, Michigan State University, USA
 
 
15:00-15:20 Prestávka, občerstvenie
 
Informatika II. F1-326
Chair: Doc. Ivan Kalaš 
15:20-16:00   Roboty a roboti
Andrej Lúčny, FMFI UK, Bratislava
 
16:00-16:40   Robotnačka - výukový robot k Imagine Logu
Pavel Petrovič, NTNU, Nórsko / FMFI UK, Bratislava
 
 
16:40-17:00 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška F1
Chair: Doc. Martin Mojžiš
17:00-18:00   Výpočtová neurogenetika
Ľubica Beňušková, Auckland University of Technology, Nový Zealand
 


Štvrtok, 16. decembra 2004

 
Fyzika III.: Kvantová informatika F1-326
Chair: Doc. Martin Mojžiš
13:40-14:20   Rekonštrukcie kvantových operácií
Martin Plesch, Fyzikálny Ústav SAV
 
14:20-15:00   Kvantový procesor
Mário Ziman, Centrum pre výskum kvantovej informácie, SAV, Bratislava
 


Piatok, 17. decembra 2004

 
Matematika III.: Vyučovanie matematiky F1-326
Chair: Doc. Ladislav Kvasz
13:20-14:00   Niečo o kultivovaní záujmu detí o štatistiku
Jana Višňovská, Vanderbilt University, USA
 
 
14:00-14:20 Prestávka, občerstvenie
 
Informatika III.: Aplikovaná informatika F1-326
Chair: Doc. Ján Šefránek
14:20-15:00   Senzorové siete: lokalizácia strelca
Branislav Kusý, Vanderbilt University, USA
 
15:00-15:40   Inverzné skladanie proteínov v dvojrozmernom HP modeli
Ján Maňuch, PIMS, Kanada
 


Utorok, 4. januára 2005

 
Fyzika IV. F1-326
Chair: Doc. Martin Mojžiš
10:00-10:40   Prapolievka
Boris Tomášik, The Niels Bohr Institute, Dánsko
 
10:40-11:20   Kvantové kaskádové lasery - kvantová mechanika v praxi
Ľuboš Hvoždara, Alpes Lasers SA, Neuchatel, Švajčiarsko
 
 
Fyzika V. F1-326
Chair: Doc. Richard Hlubina
13:40-14:20   Nulové plochy a pfaffiany pre kvantové Monte Carlo
Michal Bajdich, North Carolina State University, USA
 
14:20-15:00   B_s oscilácie v experimente CDF
Michal Kreps, Universität Karlsruhe, Nemecko
 
 
15:00-15:50 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška F1
Chair: Doc. Martin Mojžiš
15:50-16:50   Fyzika vysokých energií z Tevatronu
Arnold Pompoš, University of Oklahoma, USA
 
 
16:50-17:00 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška F1
Chair: prof. Pavol Brunovský
17:00-18:00   Populačné bilancie, fraktály a rozptyl svetla: Interdisciplinárny prístup k materiálovému inžinierstvu
Ján Šefčík, ETH Zurich, Švajčiarsko
 


Streda, 5. januára 2005

 
Informatika IV.: Formálna verifikácia F1-326
Chair: RNDr. Ján Šturc, CSc.
10:00-10:40   Formálna verifikácia
Ivana Černá, Masarykova Univerzita, Brno
 
10:40-11:20   Syntéza dynamických interfaceov
Pavol Černý, University of Pennsylvania, USA
 
 
Informatika V. F1-326
Chair: RNDr. Dana Pardubská
13:40-14:20   Algorithms for Independent Task Placement and Their Tuning in the Context of Demand-Driven Parallel Ray Tracing
Tomáš Plachetka, University of Bristol, Veľká Británia
 
14:20-15:00   Aproximačné algoritmy pre stochastickú optimalizáciu
Martin Pál, DIMACS, Rutgers University, USA
 
 
15:00-15:20 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika IV. F1-326
Chair: Doc. Daniel Ševčovič
15:20-16:00   Lokálne konečné aproximácie grúp a algebier
Miloš Ziman, FMFI UK, Bratislava
 
16:00-16:40   Adaptácia biofilmov pod vplyvom antibiotík
Barbara Szomolay, Montana State University, USA
 
 
15:40-16:00 Prestávka, občerstvenie
 
Plenárna prednáška F1
Chair: Doc. Daniel Ševčovič
16:00-17:00   Načo je dobrá harmonická analýza?
Martin Dindoš, Brown University, USA