Prednášky TAM cez internet

[Hlavná stránka TAM 2004]

Vysielanie cez internet realizujeme v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky KTFDF FMFI UK pomocou videostreaming-u.

Požiadavky:

Prenos TAMu bude na stránke: fyzikus.fmph.uniba.sk/vysielanie/

V čase vysielania sa na tejto stránke objaví odkaz na živé vysielanie prednášok z TAM. Ak nám prednášajúci vopred dodajú svoje prezentácie, nájdete tam odkaz na ich jednotlivé snímky uložené ako obrázky. Počas prenosu si ich môžete prezerať podľa vlastného uváženia. Ak budete mať na prednášajúceho nejaké otázky, napíšte ich do pripraveného fóra a na záver sa pokúsime aspoň niektoré z nich zodpovedať.