TAM 2002: Týždeň absolventov matfyzu

Program


Pondelok, 16. decembra 2002

 
Matematika I.
Chair: Doc. Margaréta Halická
12:30-13:10   Model na predikciu časového rádu dát - spotreby paliva energetickej spoločnosti v závislosti od teploty
Ján Bábeľa, Accenture Slovensko, Bratislava
 
13:10 Slávnostné otvorenie
13:20-14:00   Obchodovanie na finančných trhoch
Dušan Svitek a Ľubomír Hladík, Slovenská Sporiteľňa, Bratislava
14:00-14:40   Matematické modely v riadení aktív a pasív na finančných trhoch
Miroslav Morháč, Slovenská Sporiteľňa, Bratislava
 
14:40 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika II.
Chair: Doc. Pavol Zlatoš
15:00-15:40   Experimentálna ekonómia
Eugen Kováč, CERGE, Praha
15:40-16:20   Metódy symplektickej geometrie
Martin Niepel, Princeton University
16:20-17:00   Klasické projekcie a klasická limita kvantovej mechaniky
Marcel Polakovič, FEI Slovenská technická univerzita, Bratislava


Utorok, 17. decembra 2002

 
11:00-12:30 Možnosti štúdia a vedeckej práce na Slovensku a v zahraničí (diskusia)
 
Informatika I.
Chair: Rastislav Kráľovič
13:20-14:00   Zdieľanie spoločných nákladov
Martin Pál, Cornell University, Ithaca
14:00-14:40   Broadcastové systémy vyšších rádov
Karol Ostrovský, Chalmers University of Technology, Gothenburg
 
14:40 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika I.
Chair: Prof. Ján Pišút
15:00-15:40   Príprava supermriežok (La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3)n injekčnou MOCVD technikou: ďalší krok na ceste k magnetickým pamätiam s veľkou hustotou záznamu?
Milan Rosina, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
15:40-16:20   Spektroskopia vysokoteplotnej plazmy
Peter Hakel, RCQI SAV Bratislava
16:20-17:00   Štúdium produkcie dileptónov vo vysokoenergetických zrážkach ťažkých iónov
Peter Rosinský, CERN


Streda, 18. decembra 2002

 
Informatika II.
Chair: Peter Borovanský
13:20-14:00   Architektúra pre systémy reálneho času na báze reaktívnych agentov
Andrej Lúčny, Microstep-MIS Bratislava
14:00-14:40   Analýza aktivity neurónových kultúr pomocou multielektródovych polí
Miroslav Dudík, Princeton University
 
14:40 Prestávka, občerstvenie
 
Matematika III.
Chair: Doc. Daniel Ševčovič
15:00-15:40   Sumačné pravidlá pre Jakobiho matice a ortogonálne polynómy
Andrej Zlatoš, California Institute of Technology, Pasadena
15:40-16:20   Maximálne riešenia pre Yamabeho a príbuzné problémy na oblastiach na Riemanových varietách
Martin Dindoš, Cornell University, Ithaca
16:20-17:00   Topologicky netriviálne riešenia nelineárnej Schrödingerovej rovnice
Richard Kollár, University of Maryland, College Park


Štvrtok, 19. decembra 2002

 
Fyzika II.
Chair: Doc. Michal Maheľ
13:20-14:00   Štruktúra nanoštruktúr
Tomáš Roch, Technische Universität Wien
14:00-14:40   Jednorozmerný elektrónový plyn a odpor kvantového drôtu
Pavel Vagner, Forschungszentrum Jülich
 
14:40 Prestávka, občerstvenie
 
Fyzika III.
Chair: Dagmar Senderáková
15:00-15:40   Kvantové korelácie v mnohočasticových systémoch
Martin Plesch, RCQI SAV, Bratislava a Univerzita Komenského Bratislava
15:40-16:20   Využitie kvantových korelácií na prenos informácie
Mário Ziman, RCQI, FÚ SAV, Bratislava
16:20-17:00   Laserom chladené atómy a ich aplikácie
Ivan Mistrík, Universität Freiburg